Firmamız, değişen ve gelişen teknolojiler ışığında hayatı kolaylaştıran ve güvenliği artıran ürünler ortaya koyarak pozitif katkılar sağlamayı amaç edinmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Çift Yönlü Acil Haberleşme Seti Neden Zorunlu?

Ülkemizde 14 Haziran 2017 tarihinde “Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usül ve Esaslar” aşağıda bulunan geçici madde ile tebliğ edilmiştir. Asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde 1 Eylül 2017 ‘den itibaren yeni yapılacak asansörlerin TS EN 81-20 ve 81-50 standartlarına uyması zorunlu hale gelmiştir..

Geçici Madde

“(2) İlgili ruhsat makamı tarafından 1/9/2017 tarihinden sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri aranır.”

5.2.1.6

5.2.1.6 Acil durum çıkışı Kuyuda mahsur kalmış kişi/kişilerin kurtulması için hiç bir vasıta ağlanmamışsa, EN81-28’e göre alarm sistemi için sığınma alanından/alanlarından kullanılabilecek şekilde alarm başlatma cihazları, mahsur kalma tehlikesinin bulunduğu yerlerde montajı yapılmalıdır (bk. Madde 5.2.1.5.1, Madde 5.2.6.4 ve Madde5.4.7).
Kuyu alanlarının dışındaki alanlarda mahsur kalma tehlikesi varsa, bu tür tehlikeler bina sahipleri ile görüşülmelidir (bk. Madde 0.4.2 e)).
5.12.3
5.12.3
Acil durum alarm tertibatı ve çift yönlü haberleşme sistemi
5.12.3.1 Bir kurtarma çalışmasında iki taraflı ses iletişimine müsaade eden kalıcı teması sağlayan EN 81- 28’e uygun olarak bir uzaktan alarm sistemi monte edilmelidir (ayrıca bk. Madde5.2.1.6). Kabin içi ile acil durum müdahalesinin yürütüldüğü yer arasında doğrudan sesli haberleşmenin mümkün olmadığı veya asansörün hareket güzergah mesafesinin 30 m’yi geçtiği durumlarda, kabin içi ile acil durum müdahalesinin yürütüldüğü yer arasında Madde 5.4.10.4‘te belirtilen acil durum kaynağından beslenen çift yönlü haberleşme sistemi veya benzeri bir sistem tesis edilmelidir

TSE EN 81-70
5.4.4.3 Alârm sistemi, EN 81-28’e ve aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır. Kumanda paneli üzerine veya panelin üst kısmına yerleştirilmiş, acil durum alârm tertibatı, aşağıdakilerden oluşan görünür ve sesli işaretlerle teçhiz edilmelidir
a) Alârmın verildiğini belirtmek üzere, acil durumun iletimi için sesli işaretle birlikte sarı renkte aydınlatılmış piktogram.
b) Acil durum çağrısının/alârmın kayıt edildiğini belirtmek için sesli işaretle birlikte (ses bağlantısı) yeşil renkte aydınlatılmış piktogram genellikle gereklidir. Sesli işaretin (ses bağlantısı) ses seviyesi 35 dB(A) ile 65 dB(A) arasında, mahal şartlarına göre, ayarlanabilir olmalıdır

Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri Nelerdir?

4 Mayıs 2018 Tarihinde Yürürlüğe Giren “ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ”nin
Ekinde Bulunan Kontrol Listesinin Aşağıdaki Maddelerinde 81-28 e Uyumlu Çift Yönlü Haberleşme Seti Yer Almaktadır.

Periyodik Kontrol Yönetmeliği İlgili Maddeleri

5.10.1 Gerektiğinde dışarıdan yardım istemek için kabin içinde kolaylıkla fark edilebilir ve acil durum aydınlatma besleme kaynağından veya eşdeğer bir besleme kaynağından beslenen bir sesli alarm tertibatı ve iki yönlü haberleşme bulunmalıdır.
5.10.3 Yardım edecek kişiye dair binada/yapıda söz konusu mahalin bulunmaması durumunda, bu kurtarma servisi (Yetkili servis olabilir) ile sürekli irtibat için iki yönlü sesli iletişim sağlayan bir uzaktan alarm sistemi bulunur. Bu alarm sistemi TS EN 81-28’e uygun olmalıdır. (Madde 5.12.3.1)
3.21.1 Kuyuda mahsur kalmış kiş/kişilerin kurtarılması için hiçbir vasıta sağlanmamışsa TS EN81-28 standardına göre alarm sistemi için sığınma alanında / alanlarında kullanılabilecek şekilde alarm başlatma cihazları, mahsur kalma tehlikesinin bulunduğu yerlerde montajı yapılmalıdır. (Madde 5.2.1.6)

Bu Sistemin Maliyeti Ne Kadardır?

Türkiye’de BRM Elektronik ile beraber bu sistemi üreten 4 tane firma ve ithal getiren 2 adet firma mevcuttur. Ortalama satış fiyatları 130 dolar ile 400 dolar arasında değişmektedir. Bu sistemler (Teknoloji ve Sanayii Bakanlığı’mızın bahsettiği) asansörlerin online takibini de sağlayan sistemlerdir.